Wydziały - Biuro ds. Gospodarki Odpadami

Biuro ds. Gospodarki Odpadami

 

lokalizacja: Plac Ratuszowy 5 - III i IV piętro - pokoje 313, 401, 409, 411
godz. pracy: godziny pracy Urzędu Miejskiego 
telefon: 33 4701 262 sekretariat, wykaz telefonów poniżej
fax:  33 4971 787
e-mail: bgo@um.bielsko.pl
strona www: czystemiasto.bielsko-biala.pl
link: informacje

DANE KONTAKTOWE - TEMATYCZNIE:

 

DZIENNIK PODAWCZY, INFORMACJA:

Przyjmowanie deklaracji oraz pisemnych wniosków, zgłoszeń i reklamacji:

osobiście:

Plac Ratuszowy 6 - parter - Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3, 

godz. pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

Pn, Wt, Śr -  7.30 - 15.30
Czw          -  8.00 - 17.00
Pt              - 8.00 - 15.00

e-mailowo: bgo@bielsko-biala.pl

UWAGA! Skutki prawne wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego
rodzi zgłoszenie dokumentu jedynie poprzez adres: www.sekap.pl lub opatrzenie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

strona www BIP:   gospodarka odpadami komunalnymi 

 

PŁATNOŚCI, KSIĘGOWANIE OPŁATY:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy przelewem przez internet lub w kasie Urzędu.

Kasy znajdują się:
Plac Ratuszowy 6 - parter po lewej stronie od wejścia.

Informacje w sprawie płatności, stanu wpłat, wezwań do zapłaty:

telefonicznie:  33 497 15 86

e-mailowo:    db@um.bielsko.pl

osobiście:    Wydział Dochodów Budżetowych, Plac Ratuszowy 6, II piętro, pok. 214

 

DEKLARACJE, WYMIAR OPŁATY:

Informacje indywidualne w sprawie deklaracji oraz o indywidualnych numerach kont:

e-mailowo:   deklaracje@um.bielsko.pl

 

osobiście:    Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5,

DGO-1   IV  piętro, pok. 409    DGO-2   III piętro, pok. 313
  DGO-3   IV  piętro, pok. 409    DGO-4   III piętro, pok. 313

Informacje ogólne w sprawie deklaracji oraz zasad nadawania numerów kont:

na stronie www:    czystemiasto.bielsko-biala.pl

telefonicznie:

DGO-1   tel. 33 470 12 64
DGO-2
   tel. 33 470 12 65
DGO-3
   tel. 33 470 12 67
DGO-4  
tel. 33 470 12 65

 

ODBIÓR ODPADÓW, POJEMINKI, SELEKTYWNA ZBIÓRKA:

ZGŁASZANIE REKLAMACJI ws. usług świadczonych przez Wykonawcę odbioru odpadów (np. nieterminowego odbioru odpadów) oraz prowadzącego PSZOK:

pisemnie na adres: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała

e-mailowo:   odpadykomunalne@um.bielsko.pl - reklamacje w tej formie będą przyjmowane tylko wg zasad określonych uchwałą RM - kliknij tutaj

osobiście:    Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5, IV piętro, pok. 411

 

informacje ogólne ws. zasad odbioru odpadów, wyposażania w pojemniki, selektywnej zbiórki:

na stronie www:    czystemiasto.bielsko-biala.pl

telefonicznie:   33 470 12 45

e-mailowo:   odpadykomunalne@um.bielsko.pl

osobiście:    Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5, IV piętro, pok. 411

 

USŁUGI DODATKOWE, PSZOK:

informacja ws. PSZOK oraz zamawiania usług dodatkowych transportu do PSZOK:  

telefonicznie:  33 470 12 55

e-mailowo:   odpadykomunalne@um.bielsko.pl

na stronie www:    czystemiasto.bielsko-biala.pl

osobiście:    Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5, IV piętro, pok. 411

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

informacja dla przedsiębiorców ws. Rejestru Działalności Regulowanej

telefonicznie:  33 470 12 61

e-mailowo:   odpadykomunalne@um.bielsko.pl

na stronie www:    bip.um.bielsko.pl

osobiście:    Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5, IV piętro, pok. 401

 

AKCJE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE, ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI I LEKÓW W APTEKACH:

telefonicznie:  33 470 12 61

e-mailowo:   bgo@um.bielsko.pl

na stronie www:    czystemiasto.bielsko-biala.pl

osobiście:    Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5, IV piętro, pok. 401

ZAKRES DZIAŁANIA:

Do zakresu działania Biura ds. Gospodarki Odpadami należy realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym w szczególności:

1)         objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

2)         nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zdań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

3)         ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4)         organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5)         nadzór nad zapewnieniem osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

6)         prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7)         udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a)        podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,

b)        miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c)         osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

d)        punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

e)        zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

8)         dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

9)         współpraca z gminami, z którymi Gmina Bielsko-Biała zawarła porozumienie międzygminne w sprawie wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi w ramach regionalnego systemu gospodarki odpadami;

10)     uczestnictwo w pracach zespołu zadaniowego ds. wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami w gminach województwa śląskiego, powołanego przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów;

11)     prowadzenie rejestru działalności regulowanej/wydawanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru;

12)     wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

ZESPOŁY/STANOWISKA:

 


pokój telefon fax e-mail

Kierownik Biura 401

33-4701-262 


bgo@um.bielsko.pl
           
Zespół ds. monitoringu finansowego i analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi    
odpadykomunalne@um.bielsko.pl
 
rejestr działalności regulowanej, sprawozdawczość, edukacja ekologiczna 401 33-4701-261

  PSZOK, usługi dodatkowe, rozliczanie dostawców usług 411 33-4701-255


  interwencje ws. odbioru odpadów, pojemników 411 33-4701-245

           
Zespół ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


deklaracje@um.bielsko.pl

deklaracje DGO-1 (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe
w zabudowie wielorodzinnej)
409
33-4701-264


deklaracje DGO-2 (nieruchomości niezamieszkałe) 313
33-4701-265deklaracje DGO-3 (nieruchomości zamieszkałe
w zabudowie jednorodzinnej)
409
33-4701-267

 

 

 

  deklaracje DGO-4 (nieruchomości letniskowe i rekreacyjne, ogrody działkowe) 313 33-4701-265    

 

 

PRZYDATNE LINKI:

Jak załatwić sprawę? - kliknij tutaj

Więcej informacji o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi? - kliknij tutaj

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.