Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.

Dodano: 03-01-2018
7f6abc17c1a069f100cbb4535658bbcc3f31dda4.jpg

W związku z realizacją przez Miasto Bielsko-Biała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  i edukacji prawnej od stycznia 2018 roku na terenie Bielska-Białej funkcjonuje siedem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc świadczą adwokaci i radcowie prawni.

 

 

 

 

 

 

 

NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA  DLA  MIESZKAŃCÓW  BIELSKA-BIAŁEJ
 W 2018 ROKUW myśl ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) pomoc prawna obejmuje:


1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależycie pobranego świadczenia (wymagane jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
2. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wymagane jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
3. kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego posiadający stosowne zaświadczenie (wymagane jest przedłożenie takiego zaświadczenia),
4. osoby posiadający ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (wymagane jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego),
5. osoby, które nie ukończyły 26 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
6. osoby, które ukończyły 65 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
7. ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych, które znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (wymagane jest złożenie oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
8. kobiety w ciąży.


PUNKTY   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONE   PRZEZ
ŚLĄSKĄ   FUNDACJĘ   „BŁEKITNY   KRZYŻ”


I. punkt: Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 30 A  tel. 507-445-389
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałki  15.00 - 19.00
-    wtorki  15.00 – 19.00
-    środy  8.30 - 12.30
-    czwartki  8.30  - 12.30
-    piątki  8.30 – 12.30

II. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36  tel.  507-487-982
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałki  8.00 - 12.00
-    wtorki  11.00 - 15.00
-    środy  8.00 - 12.00
-    czwartki  8.00 - 12.00
-    piątki  8.00 - 12.00


III. punkt: Bielsko-Biała, ul. Józefa Lompy 7  tel.507-475-871
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałki  9.00 - 13.00
-    wtorki  14.00 - 18.00
-    środy  9.00 - 13.00
-    czwartki  9.00 - 13.00
-    piątki  14.00 - 18.00

IV. punkt:  Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18,  tel. 507 –460-469
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałki  8.30 – 12.30
-    wtorki  8.30 – 12.30
-    środy  8.30 – 12.30
-    czwartki  13.00 - 17.00
-    piątki  8.30 – 12.30


PUNKT   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONY   PRZEZ
RADCÓW   PRAWNYCH


Bielsko-Biała, ul.  1 Maja 17a, tel. 507-439-572
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałki  8.30 – 12.30
-    wtorki  8.00 - 12.00
-    środy  11.00 - 15.00
-    czwartki  9.00 - 13.00
-    piątki  8.00 - 12.00


PUNKT   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONY   PRZEZ
ADWOKATÓW

Bielsko-Biała, ul. Bratków 16,  tel. 507-439-790
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałki  8.30 – 12.30
-    wtorki 15.00 - 19.00
-    środy  8.30 – 12.30
-    czwartki  8.30  - 12.30
-    piątki  15.00 - 19.00


PUNKT   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONY   WSPÓLNIE   PRZEZ
ADWOKATÓW   I   RADCÓW   PRAWNYCH


Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1 A, tel.507-442-976
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałki  13.30 – 17.30 (radcowie prawni)
-    wtorki 8.30 – 12.30 (radcowie prawni)
-    środy  8.30 – 12.30 (radcowie prawni)
-    czwartki  13.00  - 17.00 (adwokaci)
-    piątki  8.00 - 12.00 (adwokaci)
Zgłoś błąd
PDF
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
SPM
BUDZET
Budżet obywatelski
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
1%
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
1
2
3
4
5
6
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

______