Zaproszenie do udziału w spotkaniu

Dodano: 23-10-2018
f16fb2c5516db961a21ce9033336e278a792e26f.jpg

Miasto Bielsko-Biała po raz drugi wzięło udział w przedsięwzięciu „Mikroplanowanie miejskie”, organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku projekt zagospodarowania terenu przy ulicach: 11 Listopada, Konfederatów Barskich i Głębokiej w Bielsku-Białej pt. „Głęboki oddech” zdobył pierwsze miejsce.

 

W tym roku obszarem do zagospodarowania był teren pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Hugona Kołłątaja.  Mikroplanowanie miejskie jest metodą wspomagającą zarządzanie rozwojem przestrzennym miast. Realizowane przedsięwzięcie polega na wypracowaniu przez interdyscyplinarny zespół projektowy koncepcji projektowo-organizacyjnej dla wybranej przez miasto (i uzgodnionej z zespołem projektowym) niewielkiej, „trudnej” przestrzeni publicznej. Tym razem szefem zespołu był dr hab. inż. arch. Maciej Borsa - Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

 

Cele przedsięwzięcia to:

a) rozwój i upowszechnienie projektowania mikroprzestrzeni miejskich w praktyce działania samorządów terytorialnych;

b) pomoc miastom województwa śląskiego w wypracowaniu koncepcji projektowych i organizacyjnych zagospodarowania wybranych „trudnych” mikroprzestrzeni w mieście;

c) kształtowanie i doskonalenie umiejętności interdyscyplinarnych zespołów, zajmujących się projektowaniem mikroprzestrzeni miejskich;

d) propagowanie mikroplanowania, jako metody z silnym komponentem społecznym i ekonomicznym wspomagającej zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów zurbanizowanych;

e) wzrost świadomości przestrzennej mieszkańców, ich odpowiedzialności za kształt przestrzeni i zaangażowania w procesy jego przekształcania.

 

Proces partycypacyjny przeprowadzony w ramach zadania, dotyczył przede wszystkim poznania opinii użytkowników przestrzeni publicznej analizowanego obszaru. Operowano metodą konsultacji społecznych Planning for Real™, zapoczątkowaną w Wielkiej Brytanii i stosowaną w wielu krajach. Polega ona na zjednoczeniu społeczności lokalnej w dążeniu do konstruktywnego rozwiązania kwestii spornych związanych z zagospodarowaniem określonej przestrzeni. W trakcie przeprowadzonych konsultacji, które odbyły się 28 maja 2018 r., wykorzystana została makieta przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej, położonej w rejonie konsultacji.

 

Już 30 października 2018 r. o godzinie 17.00 w budynku przy pl. Opatrzności Bożej 18 (dawne USC, parter) odbędzie się prezentacja koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu.

 

 

 

 

 

Zgłoś błąd
PDF
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
zapytajprezydenta - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
BUDZET
Budżet obywatelski
 „Płatności online”  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
fifaworldcup - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
SPM
Konsultacje społeczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
1
2
3
4
5
6