Wydziały - Wydział Gospodarki Miejskiej
lokalizacja:

Plac Ratuszowy 7- parter pokoje nr 1 - 7, Plac Ratuszowy 6 -
I piętro pokój 128a

godz. pracy: godziny pracy Urzędu Miejskiego 
telefon: 33-4971 508 
fax: 33-4971-700  
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl 
strona www: brak  
link: druki i wnioski

 

ZAKRES ZADAŃ:
Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w mieście.
Nadzór i koordynacja nad zimowym utrzymaniem dróg, placów, kładek i przejść podziemnych.
Współudział w wprowadzaniu metod utylizacji i recyklingu odpadów.
Nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
Nadzór nad rejestracją psów.
Prowadzenie działań związanych z likwidacją i rekultywacją dzikich wysypisk śmieci.
Nadzór działań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej oraz współudział w jej rozwoju.
Nadzór działań w zakresie konserwacji i pielęgnacji lasu komunalnego, parków, zieleńców, skwerów.
Realizacja zadań wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Wydawanie zezwoleń na ekshumację i przewóz zwłok.
Realizacja zadań w zakresie konserwacji, porządkowaniu, pielęgnacji oraz remontów na cmentarzach wojskowych.
Wycinanie, redukcja, cięcie, pielęgnacja drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy.
Koordynacja i nadzór działań w zakresie oświetlenia ulic, w tym również:
nadzór nad programem przebudowy i modernizacji oświetlenia miejskiego
zlecanie i nadzorowanie oświetlenia placów, parków, przejść podziemnych i budowli będących w pieczy Gminy
Sprawdzanie stanu oświetlenia ulic miejskich.
Koordynacja i nadzór nad prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg.
Koordynacja i nadzór w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę.
Koordynacja i nadzór działań w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej.
Współudział w nadzorze w zakresie kanalizacji sanitarnej.
Nadzór nad ciekami wodnymi i rowami zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta.
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bielsko-Biała

 

ZESPOŁY/STANOWISKA:
 
  pokój telefon fax e-mail
 
         

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria 

 

 

4971508 

 

4971700 

 

gosp.komunalna@um.bielsko.pl

 

Zespół ds.oświetlenia dróg     

oswietlenie@um.bielsko.pl , alina@um.bielsko.pl,

j.modrzakowski@um.bielsko.pl

 

Zespół ds. zieleni

i utrzymania cmentarzy 

 

5

 

 

 

 

niesytm@um.bielsko.pl a.futoma@um.bielsko.pl 

m.czader@um.bielsko.pl 

 

 

Zespół ds.  utrzymania czystości

 

3,2

 

 

 

gmo@um.bielsko.pl, ar.dunat@um.bielsko.pl

Stanowisko ds.ochrony bezdomnych zwierząt

 

128a

 

 

 

 

lukowska@um.bielsko.pl

 

Stanowisko ds. obsługi obiektów komunalnych

 

6

 

 

e.trzebunia@um.bielsko.pl

b.gajda@um.bielsko.pl

j.blaszczyk@um.bielsko.pl 

 

Stanowisko ds. współpracy z MZD w zakresie zarządzania drogami

 

 

 

 

 

rsobo@um.bielsko.pl 

 

 

Stanowisko ds. opiniowania
i realizacji projektów z BO

 

 

 

6    

l.palecka@um.bielsko.pl

j.krajewska@um.bielsko.pl

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót