Wydziały - Wydział Komunikacji
lokalizacja: plac Ratuszowy 6 parter - okienka 1-12, pokój 39, I piętro - pokój 119, 120, 127 

godz. pracy:

 

 

 

 

 

poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30, czwartek: 8.00 - 17.00, piątek: 8.00 - 15.00 

godz. urzędowania:

poniedziałek - środa 7.30 - 15.15
czwartek: 8.00 - 16.45
piątek: 8.00 - 14.45

Przy rejestracji pojazdów oraz wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami obowiązuje system biletowy.

Jeden bilet upoważnia właściciela do załatwienia maksymalnie trzech spraw z danego zakresu. W przypadku większej ilości spraw prosimy o wcześniejsze umawianie terminu ich rozpatrzenia na stanowisku informacji.

telefon:

33 4971-670 - rejestracja pojazdów,

33 4971-673 do 6 - prawa jazdy,

33 4971-655 - zarządzanie ruchem na drogach,

33 4971-653 - ewidencja OSK i SKP,

33 4971-654 - obsługa kancelaryjna wydziału

fax: 33 4971-790
e-mail: komunikacja@um.bielsko.pl 
strona www: brak  
link: druki i wnioski

 

ZAKRES ZADAŃ:
Sprawdź kolejki w wydziale: www.bielsko-biała.pl/kolejki/ - czerwony kolor tła oznacza brak biletów

Sprawdź status dowodu rejestracyjnego:  https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

[Podany odnośnik jest stroną producenta dowodów rejetracyjnych. Urząd Miejski w Bielsku-Białej nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na ww. stronie. W przypadku braku informacji o dowodzie rejestracyjnym po upływie 30 dni od złożenia wniosku prosimy o kontakt telefoniczny 33 4971670]

Sprawdź status prawa jazdy: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
[Podany odnośnik jest stroną producenta praw jazdy. Urząd Miejski w Bielsku-Białej nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na ww. stronie. W przypadku braku informacji o prawie jazdy po upływie 30 dni od złożenia wniosku prosimy o kontakt telefoniczny 33 4971675]

Rejestracja, czasowa rejestracja, wyrejestrowanie pojazdów,

Zwrot dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję,
Wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
Prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji pojazdów,
Wydawanie PKK,
Wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
Ewidencja instruktorów i wykładowców,
Ewidencja diagnostów,
Wydawanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzanie szkoleń kandydatów na kierowców,
Wydawanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów,
Wpłaty z tyt. opłaty skarbowej można dokonać również na konto: 
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
WYDZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 
BANK PEKAO S.A. 
86 1240 6960 2735 0555 5555 5555
Wpłaty np. za wydanie prawa jazdy, za rejestrację pojazdu, wymianę/wtórnik dowodu rejestracyjnego, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu* można dokonać również na konto: 
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
WYDZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 
BANK PEKAO S.A. 
65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 
* w przypadku wpłaty na konto należy podać tytuł wpłaty, np. nr VIN pojazdu oraz nazwisko,imię (nazwę podmiotu), adres zamieszkania (siedziby). 
Szczegółowy wykaz opłat znajduje się w zakładce "Jak załatwić sprawę w UM", 2.14. Wydział Komunikacji

 

ZESPOŁY/STANOWISKA:
 
  pokój telefon fax e-mail
Naczelnik Wydziału         
mgr inż. Marek Stańco  126  33 4971 654  33 4971 790  komunikacja@um.bielsko.pl 
Zespół ds. Rejestracji Pojazdów  okienka nr 1 do 8, pokój 39       
Informacja - rejestracja pojazdów okienko nr 1  33 4971 670     
Zespół ds. Praw Jazdy  okienka nr 10 do 12  33 4971 673 do 6     
Zarządzanie ruchem na drogach  119  33 4971 655  33 4971 790   
Obsługa kancelaryjna Wydziału  127  33 4971 654  33 4971 790  komunikacja@um.bielsko.pl 
Zespół ds. ewidencji instruktorów, wykładowców
i diagnostów oraz ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów
120 33 4971 653    osk@um.bielsko.pl
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót