Wydziały - Wydział Zarządzania Kryzysowego
lokalizacja: pl. Ratuszowy 1 43-300 Bielsko-Biała 
godz. pracy: godziny pracy Urzędu Miejskiego 
telefon: 4971 646 
fax: 4971 646
e-mail: obrona@um.bielsko.pl 
strona www: brak  
link: druki i wnioski
ZAKRES ZADAŃ:
Wydział Zarządzania Kryzysowego prowadzi całość spraw związanych z kierowaniem i koordynacją zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, a w szczególności:
Nadzór na szkoleniami z zakresu obrony cywilnej w zakładach pracy.
Organizacja i utrzymanie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
Sporządzanie i aktualizacja planów obrony cywilnej i planu reagowania kryzysowego.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych.
Organizacja i prowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.
Prowadzenie i nadzorowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz współpraca z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie zarządzania kryzysowego i OC.
Prowadzenie gospodarki materiałowo – zaopatrzeniowej dla podmiotów gospodarczych, instytucji i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy, oraz formacji obrony cywilnej.
Współpraca z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożąrnej, Strażą Miejską w zakresie zbierania informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony pożarowej w mieście.
Dokonywanie oceny zagrożeń występujących na terenie miasta we współpracy ze służbami planowanymi do ich użycia.
Koordynowanie działań opracowania i uruchomienia procedur reagowania kryzysowego w czasie wystąpienia zagrożenia lub klęski żywiołowej.

Prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej w obiektach Urzędu Miejskiego we wspóldziałaniu z PSP.

wydawania zezwoleń na zgromadzenia.

ZESPOŁY/STANOWISKA:
 
  pokój telefon fax e-mail
 
 Naczelnik         
  Adam  Caputa
79  w 645
   
 obsługa kancelaryjna, zgromadzenia
       
  Maria Cywińska  78  w 646     
System ostrzegania ludności         
  Mieczysław Krężel  78  w 647     
Zaopatrzenie i logistyka         
  Roman Korzeniewicz,
81
w 648     
Sprawy operacyjne OC         
  Jan Duda  81
w 649     
Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, współpraca ze służbami i organizacjami          
  Ewa Golik  80
w 650     
Komendant Gminny OSP ,finanse
       
  Zdzisław Stypuła  80
w 818
   
Sprawy ppoż UM
       
   Zbigniew Pęzioł
80
w 650     

       
   


   
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót