Wydziały - Jak załatwić sprawę w Urzędzie - Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) lub poprzez platformę ePUAP