Wydziały - Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki
Podstawa prawna
 
Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki są przyznawane na podstawie art. 7b ust. 1-3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001.13. 123 tj ze zm)

Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki są przyznawane na podstawie art. 7b ust. 1-3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001.13. 123 tj ze zm)
a)twórcom i artystom,
b)studentom artystycznych uczelni wyższych lub studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych wyłącznie posiadającym stałe zameldowanie w Bielsku-Białej, nie pracującym etatowo lub takim, których zarobki nie przekroczyły minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium.

 

 
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Kultury i Sztuki 
Wymagane dokumenty:
 

Załączniki poniżej

 
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót