Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym 2017/2018r.

W okresie zimowym 2017/2018 osoby bezdomne z terenu Bielska-Białej mogą otrzymać wsparcie i pomoc ze strony instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz służb powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku tj. Policji i Straży Miejskiej.

Zakres pomocy udzielanej osobom bezdomnym w przetrwaniu zimy:

1.    Na potrzeby osób bezdomnych pozbawionych schronienia udostępniono w sumie 150 miejsc noclegowych, w tym:
- 135 miejsc w dwóch placówkach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej tj.:


·    w Schronisku dla Osób Bezdomnych przy ul. Stefanki 7 (tel. całodobowy: (33) 4987409), który dysponuje 85 miejscami, w tym 65 całodobowego pobytu dla kobiet i mężczyzn zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce oraz 20 miejsc w zależności od potrzeb dla kobiet i mężczyzn, zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce, na zasadach funkcjonowania Noclegowni,


·    w Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2a (tel.: (33) 4987417 w godzinach funkcjonowania Noclegowni) zapewniającej schronienie w formie tymczasowego miejsca bezdomnym mężczyznom zdolnym do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Noclegownia dysponuje 50 miejscami noclegowymi. W okresie od 1 października 31 maja placówka czynna jest codziennie od godziny 17.00 do 8.00, we wszystkie soboty od 14.00, a we wszystkie niedziele oraz dni wolne od pracy całodobowo, z dwugodzinną przerwą sanitarną. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w okresie niskich temperatur godziny funkcjonowania Noclegowni mogą być wydłużone.


- miejsca hostelowe, całodobowe z trzema posiłkami w prowadzonym przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż Ośrodku Readaptacyjnym przy ul. Bystrzańskiej 55, (tel.: (33) 8172049 w godzinach pracy biura przy ul. Bystrzańskiej 51a) dla 10 mieszkańców Bielska-Białej, wyłącznie mężczyzn, dotkniętych wykluczeniem społecznym, w tym z powodu bezdomności,
- miejsca interwencyjne dla 5 kobiet (nocleg w śpiworach) w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Pięknej 2 (tel. całodobowy: (33) 8146221 lub (33) 19288).
W placówce osoby mogą przebywać krótkoterminowo w godzinach od 17.00 do 8.00 rano następnego dnia i skorzystać z kąpieli i gorącego napoju.2. Osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc i wsparcie ze strony Schroniska Dziennego Pobytu przy ul. Legionów 17/2 zapewniającego miejsca dziennego pobytu. Schronisko funkcjonuje
na zasadzie świetlicy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00.3. Osobom bezdomnym potrzebującym dożywiania zapewnia się gorący posiłek w ciągu dnia w Kuchni Społecznej prowadzonej przez Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Legionów 16. Wydawanie posiłków osobom potrzebującym odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 10.30 - 14.30, a w soboty od 7.30 do 11.00. Ponadto, osoby bezdomne mogą także otrzymywać nieodpłatnie pieczywo w Banku Chleba przy ul. Krasińskiego 10 oraz korzystać z pomocy żywnościowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 


4. Osobom bezdomnym nieubezpieczonym zabezpiecza się dostęp do opieki zdrowotnej poprzez wydanie decyzji potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Osoby przebywające w Noclegowni mogą korzystać raz w tygodniu (w czwartki, w godz. 19.00 - 20.00) z doraźnej opieki pielęgniarskiej
w punkcie medycznym prowadzonym przez CARITAS Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W trakcie dyżuru pielęgniarki osoby bezdomne mogą otrzymać nieodpłatnie leki dostępne bez recepty, środki opatrunkowe, środki przeciw wszawicy i świerzbowi, zmierzyć ciśnienie, uzyskać poradę.5. Osobom bezdomnym, często skrajnie zaniedbanym pod względem higieniczno-sanitarnym udziela się pomocy w formie usług kąpielowych w Łaźni Publicznej usytuowanej przy ul. Legionów 17 prowadzonej przez Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Łaźnia funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.00, a w soboty 7.30 - 11.00.

 


6.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej na bieżąco udziela osobom bezdomnym pomocy i wsparcia zarówno w formie świadczeń pieniężnych: zasiłków stałych, okresowych, celowych, zwłaszcza na leki, odzież, obuwie i żywność oraz w formie niepieniężnej w postaci środków czystości i pracy socjalnej.7. Pomoc w przetrwaniu zimy oferowana jest także osobom bezdomnym przebywającym w miejscach publicznych i niemieszkalnych, takich jak: dworce, altany, piwnice, pustostany, klatki schodowe, zsypy na śmieci, tereny leśne. Wspomniane miejsca są regularnie sprawdzane w ciągu całego roku, intensywniej w porze zimowej w ramach wspólnych patroli funkcjonariuszy Policji lub strażników Straży Miejskiej i pracownika socjalnego Zespołu ds. Bezdomności MOPS. Podejmowane działania mają charakter prewencyjny i ich celem jest ochrona osób bezdomnych przed różnymi zagrożeniami dla ich życia i zdrowia (m. in. wychłodzenie organizmu, zaczadzenie, narażenie na pożar). W trakcie patroli osoby bezdomne uzyskują również informację o możliwościach uzyskania niezbędnej pomocy. W sytuacjach naruszenia porządku publicznego, czy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego podejmowane są natomiast stosowne działania interwencyjne. Od stycznia bieżącego roku odbyło się 13 wspólnych patroli, ostatni 19.10.2017 r., natomiast najbliższy zaplanowany jest na 15.11.2017 r., ze strażnikami Straży Miejskiej.8. Aby dotrzeć z pomocą do wszystkich bezdomnych będących w sytuacji zagrożenia, planuje się jak co roku przeprowadzenie działań informacyjnych w formie plakatów z numerami telefonów alarmowych służb powołanych do niesienia pomocy: Policji 997, Straży Miejskiej 986 oraz z bezpłatnym numerem infolinii w województwie śląskim, obsługiwanej przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 987. Obsługa infolinii udziela głównie informacji o pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia, o lokalizacji schronisk i noclegowni oraz ośrodków wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych, położonych najbliżej miejsca pobytu osoby będącej w potrzebie. Ponadto, w godzinach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej pracownicy socjalni udzielają informacji i porad pod numerem telefonu (33) 4995600 (Zespół ds. Bezdomności - tel.: (33) 4995691).

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
SPM
BUDZET
Budżet obywatelski
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
1%
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

______