Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej

 

 

Posiedzenie Rady w kwietniu

 

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Pożytku odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych, pl. Opatrzności Bożej 18, w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00.

Głównym tematem posiedzenia będzie omówienie i zaopiniowanie projektu Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

 


 

 

 

 

 

Dyżury członków Rady Pożytku

 

Zapraszamy Państwa do siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie raz w miesiącu członkowie Rady Pożytku czekają na przedstawicieli bielskiego sektora pozarządowego. Zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi uwagami i spostrzeżenaimi na temat funkcjonowania III sektora w Naszym Mieście.

 

Najbliższy dyżur już w czwartek, 11 kwietnia w godz. 16.00 - 17.00.

 

Kolejne dyżury odbędą się w następujących terminach (w godz. 16.00 - 17.00) :

- 16 maja

- 13 czerwca

                    

 

Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

 


 

 

 

 

Kolejne Posiedzenie Rady 

 

Informujemy, że kolejne posiedzenie Rady Pożytku odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych, pl. Opatrzności Bożej 18, w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 15.30.

W ramach posiedzenia członkowie Rady wezmą udział w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, w programie którego przewidziano prezentację podmiotów ekonomii społecznej z naszego regionu.

 

 

 


 

 

 

 

 

Rada Pożytku w grudniu

Informujemy, że kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się podczas kolejnej edycji Pikniku Organizacji Pozarządowych - 15 grudnia 2018 roku, godz. 14.00, Centrum Gemini Park w Bielsku-Białej.

 

 

Więcej informacji o imprezie na stronie:

 

https://www.um.bielsko.pl/aktualnosc-6074-vii_piknik_organizacji_pozarzadowych_pn.html

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

 


 

 

 

 

Informacja o posiedzeniu Rady Pożytku

 

 

Infomujemy o spotkaniu Rady Pożytku Publicznego, które odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych, pl. Opatrzności Bożej 18, w środę, 19 września 2018 r. o godz. 16.00.

Gownym tematem spotkania będzie zaopiniowanie przez Radę projektu uchwały  w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.  

Projekt uchwały wraz z komunikatem Prezydenta Miasta dostępny jest pod adresem:

https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,157.html

 

 

 

 


 

O OWES na Radzie Pożytku

 

Informujemy, że  kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej odbędzie sie w dniu 21 czerwca br. (czwartek) o godz. 16.00 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (pl. Opatrzności Bożej 18).

Jednym z tematów spotkania będzie podsumowanie działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, funkcjonującego w ramach Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w związku z zakończeniem w lipcu 2018 r. realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego.

 

 

 


 

 

Rada Pożytku pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z Programu współpracy

 

Jednym z punktów porządku obrad  VII Posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej, które odbyło się  26 kwietnia 2018 r.  w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej było zapoznanie się  i zaopiniowanie  „Sprawozdania z realizacji ‘Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 Kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok’ ”.

Sprawozdanie zaprezentowała i udzielała wyjaśnień Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Magdalena Chodyniecka, który to wydział koordynuje w Urzędzie Miejskim obszar współpracy miasta z sektorem pozarządowym. Po zapoznaniu się z tym dokumentem członkowie Rady rozpoczęli debatę, podczas której poruszono szereg kwestii dot. przebiegu ubiegłorocznej współpracy.  Na koniec jednogłośnie podjęto uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu Sprawozdania.

 

Pełna treść tego obszernego dokumentu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,68108.html

 


 

 

Posiedzenie Rady Pożytku 

 

Kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie sie w dniu 26 kwietnia br. (czwartek) o godz. 16.00 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej pl. Opatrzności Bożej 18.

Głównym tematem spotkania będzie zaopiniowanie Sprawozdania z realizacji Programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

 

 


 

Marcowe posiedzenie Rady Pożytku

 

Najbliższe posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej odbędzie sie w dniu 22 marca br. (wtorek) o godz. 16.00 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (pl. Opatrzności Bożej 18).

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Dyżury Rady Pożytku w 2018 r.

 

Ruszają dyżury członków Rady Pożytku w 2018 r. Serdecznie  zapraszamy do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy pl. Opatrzności Bożej 18, gdzie zazwyczaj w co trzeci czwartek miesiąca w godz.16.00-17.00 przedstawiciele Rady są do Państwa dyspozycji.

Grafik dyżurów:

 • 18 stycznia
 • 15 lutego
 • 15 marca
 • 19 kwietnia
 • 17 maja
 • 21 czerwca

 

Zachęcamy do wizyty i podzielenia się z nami swoimi opiniami na temat III sektora w Naszym Mieście !

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

Grudniowe posiedzenie Rady

 

Grudniowe posiedzenie Rady będzie miało charakter wyjazdowy i odbędzie się w dniu 16 grudnia (sobota), w Gemini Park,  w związku V Piknikiem Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie rozpocznie się  o godzinie 12.00.

 

 

 


 

Z prac Rady Pożytku w Bielsku-Białej

 

W dniu 26 września br. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. Jednym z tematów obrad było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

W racie spotkania omówiono przebieg prac na przygotowaniem Programu, a także
przedstawiono jego główne elementy. Zaznaczono, że - porównując do lat ubiegłych - po raz pierwszy wprowadzono do Programu zadania priorytetowe z zakresu  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
a także ratownictwa i ochrony ludności.

Po zakończeniu dyskusji, członkowie Rady jednogłośnie opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem dokumentu.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Ruszają dyżury członków Rady Pożytku

 

Zapraszamy Państwa do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdzie raz w miesiącu członkowie Rady Pożytku czekają na przedstawicieli bielskiego sektora pozarządowego. Zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi uwagami i spostrzeżenaimi na temat funkcjonowania III sektora w Naszym Mieście.

 

Najbliższy dyżur już w czwartek, 21 września w godz. 16.00 - 17.00.

 

 

Kolejne dyżury odbędą się w następujących terminach:

 

19 października

16.00-17.00

16 listopada

16.00-17.00

14 grudnia

16.00-17.00

 

 

Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

 


 

 

Posiedzenie Rady Pożytku

 

 

Informujemy, że kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej odbędzie sie w dniu 26 września  br. (wtorek) o godz. 16.00 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (pl. Opatrzności Bożej 18).

 

Jednym z tematów obrad będzie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 

 

Przypominamy, że do 6 paździenika trwają konsultacje projektu Programu:

http://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,65857.html

 

 

 


 

 

 

Dyżury Rady w okresie wakacji

 

Informujemy, że w okresie wakacyjnym członkowie Rady Pożytku nie prowadzą dyżurów.  Zapraszamy na pierwszy dyżur po wakacjach, w czwartek 21 września w godz. 16.00 - 17.00.

 

Przypominamy także, ze został uruchomiony adres poczty elektronicznej: radapozytku@um.bielsko.pl, na który można kierować uwagi, propozycje  i sugestie dot. sektora pozarządowego w Bielsku-Białej

 

 

 


 

 

 

Czerwcowe posiedzenie Rady Pożytku

 

 

Informujemy, że w dniu 26 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (Plac Opatrzności Bożej 18) odbędzie się  posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

 

 

 

 

 

 


 

Posiedzenie Rady Pożytku odwołane !

 

Informujemy, że w związku z nadzwyczajną sesją Rady Miejskiej zwołaną na dzień 12 czerwca o godz. 16.00, posiedzenie Rady Pożytku w Bielsku-Białej - zaplanowane w tym samym terminie - zostaje ODWOŁANE.

 

Niebawem zostanie podany nowy termin posiedzenia.

 

 

 


 

 

Dyżury Rady Pożytku

 

 

Przypominamy, że członkowie Rady Pożytku są do Państwa dyspozycji i raz w miesiącu dyżurują w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Placu Opatrzności Bożej 18.

 

 

Czekamy na Państwa w czwartek, 22 czerwca w godz. 16.00-17.00.

 

Serdecznie zachęcamy do wizyty i przedstawienia swoich propozycji oraz uwag dotyczących funkcjonowania III sektora w Naszym Mieście !

 

 


 

 

 

Rada Pożytku zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2016 r.

 

W trakcie trzeciego posiedzenia członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego zapoznali się ze szczegółami Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Dokument ten stanowi podsumowanie i zestawienie prowadzonej w ub.r. współpracy pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a sektorem pozarządowym. Po ciekawej debacie Rada Pożytku pozytwnie zaopiniowała Sprawozdanie, które przedłożone będzie pod obrady Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

Pełna treść sprawozdania dostępna jest pod adresem:

http://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,64702.html

 

 

 

 


 

 

Kolejne posiedzenie Rady Pożytku

 

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia br. (środa) o godz. 16.00 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (Plac Opatrzności Bożej 18) odbędzie się trzecie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

 

 

 

 

 


 

Obradowała Rada Pożytku

 

W dniu 16 marca br. odbyło się drugie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. Tym razem członkowie Rady zebrali się w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Placu Opatrzności Bożej 18.  Rada Pożytku miała wyjątkową okazję, aby zaprezentować się licznie zebranym przedstawicielom organizacji pozarządowych podczas spotkania promującego lokalną Przedsiębiorczość Społeczną, które odbywało się pod hasłem  "Razem lepiej". W trakcie krótkiej prezentacjiprzedstawiono członków Rady, tryb jej utworzenia oraz zadania, jakie ma do wykonania.

 

W programie obrad Rady Pożytku znalazł się także punkt obejmujący omówienie i przyjęcie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. Po długiej i interesującej debacie, członkowie Rady jednogłośnie przyjęli dokument.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią:

 

Regulamin pracy Rady Pożytku

 

Oprócz tego ustalono, że członkowie Rady raz w miesiącu będą dyżurować w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Placu Opatrzności Bożej 18.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w następujących terminach:

 • 20 kwietnia (16.00-17.00);
 • 18 maja  (16.00-17.00);
 • 22 czerwca (16.00-17.00).

Jeżeli mają Państwo ciekawy pomysł, pragniecie omówić jakieś zagadnienie dotyczące bielskiego sektora pozarządowego  - zachęcamy do wizyty !

 

Uruchomiony została także adres poczty elektronicznej, na który mogą Państwo kierować swoje propozycje i sugestie:

radapozytku@um.bielsko.pl

 

Czekamy na Państwa propozycje, zachęcamy do kontaktu !

 

 


 

 

Drugie posiedzenie Rady Pożytku

 

Informujemy, że w dniu 16 marca br. o godz. 16.00 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (Plac Opatrzności Bożej 18) odbędzie się drugie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. Obrady towarzyszyć będą spotkaniu promującemu lokalną Przedsiębiorczość Społeczną "Razem lepiej".

 

 

 


 

 

 

Rada Pożytku w Bielsku-Białej oficjalnie rozpoczęła działalność !

 

0eab7999d0f2f313cc82ab21b85a17adaf5da578.jpg

 

 

W dniu 26 stycznia w Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

W trakcie posiedzenia Prezydent Miasta wręczył członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej akty powolania do Rady. Ponadto - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - na pierwszym posiedzeniu spośród członków Rady zostali wybrani: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarz Rady Pożytku, którzy stanowią Prezydium Rady:

 • Przewodniczący Rady Pożytku - Tomasz Lorek – Towarzystwo Szkolne im. M. Reja;
 • Wiceprzewodniczący - Marek Mielnik - Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej
 • Wiceprzewodniczący - Szczepan Wojtasik - radny Rady Miejskiej;
 • Sekretarz Rady - Tomasz Szlaga - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Przypominamy, że Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą, Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z 12 osób, w tym 6 przedstawicieli sektora pozarządowego, 3 przedstawicieli Rady Miejskiej oraz 3 Prezydenta. Kadencja członków Rady trwa 3 lata.

 

Galeria zdjęć:

http://um.bielsko.pl/galeria-872-rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego_w.html

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Rada Pożytku powołana !

 

Z przyjemnością informujemy, że Zarządzeniem nr ON.0050.1857.2016.SO z dn. 30 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

 

Skład Rady na 3-letnią kadencję przedstawia się następująco:

 

1)   Pani Bogna Bleidowicz - przedstawiciel Rady Miejskiej;

2)   Pan Jarosław Klimaszewski - przedstawiciel Rady Miejskiej;

3)   Pan Szczepan Wojtasik - przedstawiciel Rady Miejskiej;

4)   Pan Przemysław Kamiński - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej;

5)   Pani Małgorzata Polak - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Dyrektor d/s Programów i Rehabilitacji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej;

6)   Pan Tomasz Szlaga - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich;

7)   Pani Anna Czapla - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki";

8)   Pani Katarzyna Dendys-Kosecka - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Centrum Sztuki Kontrast;

9)   Pani Agnieszka Słowiok - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Bielsku-Białej;

10)  Pan Tomasz Lorek - przedstawiciel organizacji pozarządowej – Towarzystwo Szkolne im. M. Reja;

11)  Pan Marek Mielnik - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej;

12)  Pan Krzysztof Wiewióra - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Bielska Liga Koszykówki.

 

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta. Jej powołanie ma na celu wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi na rzecz mieszkańców Naszego Miasta. Do zadań Rady należy także m.in. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych a także opiniowanie  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się pod koniec stycznia br.

 

Załącznik:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

 

 


 

 

 

 

Wybrano członków Rady Działalności Pożytku Publicznego z ramienia III sektora !

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych, którzy tak licznie odwiedzili Urząd Miejski i uczestniczyli w wyborach na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Przypominamy, że w wyborach do Rady kandydowało 10 reprezentantów bielskich organizacji pozarządowych. Z tego grona wybrano 6 osób, które będą tworzyły Radę wspólnie z 3 przedstawicielami Rady Miejskiej oraz 3 osobami desygnowanymi do Rady przez Prezydenta Miasta. Wybory poprzedziła prezentacja osób ubiegających się o miejsce
w Radzie.

 

Z ramienia organizacji pozarządowych do Rady Pożytku zostały wybrane następujące osoby:

 1. Anna Czapla - osoba zgłoszona przez Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” - prowadzi rehabilitację i działania wspierające na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową, wolontariuszka aktywnie wspierająca kobiety
  w trakcie leczenia nowotworu piersi oraz po jego zakończeniu.
 2. Katarzyna Dendys-Kosecka  - osoba zgłoszona przez Centrum Sztuki KONTRAST - realizatorka przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, aktorka, menadżer kultury.
 3. Agnieszka Słowiok - osoba zgłoszona przez Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Bielsku-Białej - aktywna działaczka Związku, jako wolontariuszka pomaga osobom niesłyszącym w życiu codziennym.
 4. Tomasz Lorek - osoba zgłoszona przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja - wieloletni członek Towarzystwa, aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, promotor kultury, sztuki i tradycji regionalnych.
 5. Marek Mielnik - osoba zgłoszona przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy
  w Bielsku-Białej - Dyrektor Biura Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, honorowy krwiodawca i wolontariusz, prowadzi działalność edukacyjną wśród dzieci
  i młodzieży.
 6. Krzysztof  Wiewióra – osoba zgłoszona przez Bielską Ligę Koszykówki - organizator zawodów, imprez, szkoleń i zajęć ruchowych w zakresie kultury fizycznej, czynnego wypoczynku i sportu, wolontariusz. Organizator ligowych rozgrywek w koszykówce, szkoleń i kursów dla sędziów koszykówki. Sędzia i komisarz koszykówki, ultramaratończyk.

 

Gratulując zwycięzcom, serdecznie dziekujemy wszyytkim osobom, które kandydowały w wyborach do rady Pżytku !

 

Ostatnim etapem utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej będzie Zarządzenie Prezydenta Miasta powołujące członków Rady  na 3-letnią kadencję.

 

Zachęcamy  do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. wyników wyborów, które zawarte są w protokole Komisji Skrutacyjnej:

Protokól Komisji skrutacyjnej - wybory do Rady Pożytku -  8.12.2016

 

Galeria zdjęć z wyborów

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne Informacje - Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

1. Informujemy, że Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Pożytku z ramienia KIK zawiera błąd: zamiast właściwego imiienia kandydatki Janina, wpisano Joanna (drugie imię, używane zwyczajowo). W związku z powyższym na karcie do głosowania zostanie umieszczone pierwsze imię kandydatki: Janina

 

2. Informujemy, że w dn. 30 listopada br. do Urzędu Miejskiego wpłynęła rezygnacja Pana Henryka Wójtowicza z kandydowania na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.  W związku z powyższym w wyborach do Rady Pożytku kandyduje 10 osób - reprezentantów bielskich organizacji pozarządowych.

 

 

 


 

 

 

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz terminu zebrania organizacji pozarządowych, w trakcie którego nastąpi prezentacja kandydatów oraz głosowanie

 

 

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom sektora pozarządowego, którzy zdecydowali się kandydować w wyborach na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

Wpłynęło 13 zgłoszeń, z czego 2 nie zostały uwzględnione (jedno zgłoszenie zostało wycofane przez wnioskodawcę, drugie nie spełniało wymogów formalnych – podmiot zdecydował się jednak zgłosić osobę po raz drugi i została ona wpisana na listę kandydatów).

Przedstawiamy Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykazem kandydatów do Rady Pożytku z ramienia organizacji wraz z terminem i miejsce głosowania:

https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,63116.html

 

Zapraszamy wszystkich serdecznie na Zebranie Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r., (czwartek) o  godz. 16.00 w sali sesyjnej Ratusza, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1.
W trakcie zebrania nastąpi prezentacja kandydatów oraz głosowanie na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

 Zwracamy w szczególności uwagę na fakt, że:

 • głosowanie odbywa się w trybie tajnym za pomocą kart glosowania;
 • w głosowaniu może brać udział organizacja, która nie wystawiła swojego kandydata do Rady Pożytku;
 • uczestnicząca w zebraniu organizacja może być reprezentowana podczas wyborów tylko przez jedną osobę upoważnioną przez swoje władze - osoba ta może reprezentować tylko jedną Organizację.

Prosimy pamiętać, aby osoba reprezentująca organizację posiadała upoważnienie do jej reprezentowania (wzór w załączniku) – w przypadku jego  braku nie zostanie wydana karta do głosowania.

 Raz jeszcze zapraszamy na zebranie - do zobaczenia 8 grudnia !

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Przedłużenie naboru kandydatów na członków Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej

 

Informujemyo PRZEDŁUŻENIU naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przypominamy, że zgodnie z § 5 uchwały nr XVIII/332/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej, uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są Organizacje lub ich Terenowe Jednostki Organizacyjne, prowadzące działalność na terenie Miasta Bielska-Białej, przy czym decyduje adres siedziby organizacji wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności, statusie prawnym i umocowaniu osób do reprezentacji.

 

Ważne ! 

Terenowe Jednostki Organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, mogą zgłosić lub udzielić poparcia kandydatowi na członka Rady Pożytku, za zgodą władz oddziału Organizacji posiadającego osobowość prawną, wyrażonej na piśmie. Zgodę, wg załącznika nr 2 do Komunikatu należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku należy dokonać poprzez wypełnienie
i dostarczenie do Urzędu Miejskiego formularza Karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej stanowiącego załącznik nr 1 do Komunikatu.

Zgłoszenia kandydatów należy składać:

 • w formie papierowej na Dzienniku Podawczym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Plac Ratuszowy 6) lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego (43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 6, Kancelaria Ogólna);
 • w formie elektronicznej (skany dokumentów) – należy przesłać na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl.

 

O ważności nadesłania lub złożenia zgłoszenia w terminie decyduje data wpływu do Urzędu. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Ważne!

Termin składania zgłoszeń upływa  w dniu 14 października 2016 r.

 

Komunikat Prezydenta Miasta wraz załącznikami do edycji w pliku WORD (Karta zgłoszenia, Zgoda Władz Oddziału) oraz uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej znajdują się w poniższych załącznikach:

 

1. Komunikat Prezydenta Miasta.

2. Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

3. Zgoda Władz Oddziału dla Terenowej Jednostki Organizacyjnej, nieposiadajacej osobowości prawnej, do zgłoszenia/poparcia kandydata do Rady Pożytku.

4. Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej

 

Zachęcamy do zgłaszania przedstawicieli Państwa organizacji  do kandydowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej !

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

Plac Ratuszowy 6, p. 106
tel.: +48 33/ 49 71 638, 633
e-mail: ngo@um.bielsko.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rozpoczęcie naboru kandydatów na członków Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej

 

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił Komunikat o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przypominamy, że zgodnie z § 5 uchwały nr XVIII/332/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej, uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są Organizacje lub ich Terenowe Jednostki Organizacyjne, prowadzące działalność na terenie Miasta Bielska-Białej, przy czym decyduje adres siedziby organizacji wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności, statusie prawnym i umocowaniu osób do reprezentacji.

 

Ważne ! 

Terenowe Jednostki Organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, mogą zgłosić lub udzielić poparcia kandydatowi na członka Rady Pożytku, za zgodą władz oddziału Organizacji posiadającego osobowość prawną, wyrażonej na piśmie. Zgodę, wg załącznika nr 2 do Komunikatu należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku należy dokonać poprzez wypełnienie
i dostarczenie do Urzędu Miejskiego formularza Karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej stanowiącego załącznik nr 1 do Komunikatu.

Zgłoszenia kandydatów należy składać:

 • w formie papierowej na Dzienniku Podawczym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Plac Ratuszowy 6) lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego (43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 6, Kancelaria Ogólna);
 • w formie elektronicznej (skany dokumentów) – należy przesłać na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl.

 

O ważności nadesłania lub złożenia zgłoszenia w terminie decyduje data wpływu do Urzędu. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Ważne!

Termin składania zgłoszeń upływa  w dniu 23 września 2016 r.

 

Komunikat Prezydenta Miasta wraz załącznikami do edycji w pliku WORD (Karta zgłoszenia, Zgoda Władz Oddziału) oraz uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej znajdują się w poniższych załącznikach:

1. Komunikat Prezydenta Miasta.

2. Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

3. Zgoda Władz Oddziału dla Terenowej Jednostki Organizacyjnej, nieposiadajacej osobowości prawnej, do zgłoszenia/poparcia kandydata do Rady Pożytku.

4. Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej

 

Zachęcamy do zgłaszania przedstawicieli Państwa organizacji  do kandydowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej !

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

Plac Ratuszowy 6, p. 106
tel.: +48 33/ 49 71 638, 633
e-mail: ngo@um.bielsko.pl

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mimo, że wakacje w pełni, trwają prace nad utworzeniem w Bielsku-Białej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Przypominamy kilka ważnych informacji.

 

 • Czym jest Rady Działalności Pożytku Publicznego ?

Rada Pożytku jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta. Jej powołanie ma na celu wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Bielska-Białej. Utworzenie Rady umożliwi organizacjom realny wpływ na życie miasta na zasadzie partnerstwa. Rada stanowi także wsparcie dla administracji samorządowej w realizacji części jej zadań.

 

 • Jak wygląda proces tworzenia Rady ?

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą, Rada Pożytku składa się  z 12 osób, w tym 6 przedstawicieli sektora pozarządowego. Niebawem Prezydent Miasta ogłosi komunikat o naborze kandydatów na członków Rady wybieranych przez organizacje pozarządowe. Organizacje będą miały 30 dni na zgłoszenie swojego kandydata. Po tym terminie nastąpi weryfikacja zgłoszeń, następnie lista kandydatów umieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Po zakończeniu naboru Prezydent  wyznaczy termin Zebrania Organizacji Pozarządowych, podczas którego przedstawiciele III sektora dokonają wyboru swoich reprezentantów do Rady. Ostatnim etapem procesu tworzenia Rady Pożytku będzie zarządzenie Prezydenta Miasta powołujące członków Rady na 3 - letnią kadencję.

 

 • Kto jest uprawniony do zgłoszenia kandydata do Rady ?

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są Organizacje lub ich Terenowe Jednostki Organizacyjne, prowadzące działalność na terenie Miasta Bielska-Białej, przy czym decyduje adres siedziby organizacji wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności, statusie prawnym i umocowaniu osób do reprezentacji. Terenowe Jednostki Organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, mogą zgłosić lub udzielić poparcia kandydatowi na członka Rady Pożytku, za zgodą władz oddziału Organizacji posiadającego osobowość prawną, wyrażonej na piśmie.
WAŻNE !  Organizacja ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka Rady Pożytku.

 

 

 • Jakie są wymogi stawiane kandydatom na członka Rady Pożytku ?

Kandydat na członka Rady musi spełniać łącznie następujące warunki:

-        być członkiem zgłaszającej Organizacji;

-        być osobą pełnoletnią;

-        korzystać z pełni praw publicznych;

-        posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

-        być osobą nie karaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-        wyrazić zgodę na kandydowanie.

 

 W jaki sposób można zgłosić kandydata do Rady ?

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku Organizacje będą mogły dokonać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, który zostanie opublikowany wraz z komunikatem Prezydenta o rozpoczęciu naboru. Następnie formularz należy dostarczyć lub przesłać w formie papierowej bądź elektronicznej w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.  Zgłoszenia kandydatów w formie papierowej będzie można składać na Dzienniku Podawczym - w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Plac Ratuszowy 6), natomiast w formie elektronicznej (skany dokumentów) – wysłać na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl.

 

Już dziś zachęcamy do rozważenia, kto spośród członków Państwa organizacji zechce zostać kandydatem na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

 

 

 

 


 

 

 

 

W NASZYM MIEŚCIE POWSTANIE RADA POŻYTKU

 

W trakcie sesji Rady Miejskiej w dn. 31 maja br. Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielsko-Bialskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Przyjęta przez Radę Miejską uchwała pozwoli na powołanie nowego ciała konsultacyjnego i opiniodawczego, jakim będzie Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Powołanie takiej rady jest możliwe dzięki zapisom ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada może powstać wyłącznie na wniosek organizacji pozarządowych. Taki wniosek zgłosiło pięć organizacji działających w Bielsku-Białej – Stowarzyszenie Lipnik, Stowarzyszenie Atmosfera, Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord, Fundacja Centrum Nowych Technologii oraz Parafialny Klub Sportowy LIPNIK.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym działającym na różnych szczeblach, w skład którego wchodzą przedstawiciele organu  stanowiącego i wykonawczego gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. - Powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej ma na celu przede wszystkim wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi. Zróżnicowany skład Rady umożliwia prezentowanie różnych stanowisk i poglądów, co daje szansę wypracowywania korzystnych rozwiązań dla tych wszystkich, którzy aktywnie prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Bielska-Białej – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. Radę powołuje Prezydent Miasta w liczbie 12 członków - trzech przedstawicieli Rady Miejskiej, trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta, sześciu przedstawicieli organizacji wybranych przez organizacje w demokratycznych wyborach, które poprzedzone zostaną prezentacją kandydatów na członków rady. Na pierwszym posiedzeniu - spośród swoich członków - zostanie wybrane
prezydium Rady.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Załącznik - uchwała Rady Miejskiej

 

 


 

 

 

 

Protokół z konsultacji projektu uchwały

 

W związku ze złożeniem przez organizacje pozarządowe wniosku o powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i wszczęciem procedury jej utworzenia został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

Projekt poddano konsultacjom, które przeprowadzono w dniach od 4 do 21 kwietnia 2016 poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Ponadto projekt uchwały przesłano do organizacji pozarządowych za pomocą poczty elektronicznej. Informacja o konsultacjach umieszczona została także na łamach Magazynu Samorządowego „W Bielsku-Białej”. W trakcie konsultacji nie złożono żadnych uwag i propozycji do projektu uchwały. Przewiduje się, że uchwała zostanie przedłożona pod obrady Rady Miejskiej na sesję w dn. 31 maja br.

 

Załącznik: Protokół z konsultacji

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Rada Pożytku w Bielsku-Białej - konsultacje projektu uchwały
 
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił komunikat dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
Komunikat wraz z projektem uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.um.bielsko.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxNTg1MDEp

oraz

http://bip.um.bielsko.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxNTg1MDIp

 

Konsultacje trwają do dnia 21 kwietnia 2016 roku.

 

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynek znajdujących się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Plac Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106), w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (Plac Opatrzności Bożej 18) a także przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@bielsko-biala.pl.

 

 

 


 

Złożono wniosek o powstanie Rady Pożytku w Bielsku-Białej

 

Pięć organizacji pozarządowych z Bielska-Białej złożyło do Prezydenta Bielska-Białej wniosek o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Do wnioskodawców należą: Stowarzyszenie LIPNIK, Fundacja Centrum Nowych Technologii, Stowarzyszenie ATMOSFERA, Parafialny Klub Sportowy LIPNIK, Beskidzkie Towarzystwo Sportowe REKORD.

W Bielsku-Białej w ponad 500. organizacjach pozarządowych działa kilka tysięcy mieszkańców. Są to aktywni obywatele, liderzy opinii w swoich środowiskach,
mający doświadczenie i profesjonalną wiedzę na tematy, którymi się zajmują.
Organizacje pozarządowe to olbrzymi kapitał społeczny działający dla dobra Naszego Miasta i jego mieszkańców.

Znając wagę III sektora i rolę, jaką organizacje pozarządowe pełnią w demokratycznym państwie oraz mając głębokie przekonanie, że powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego jest ważnym elementem w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, wnioskodawcy uruchomili procedurę powołania RDPP w Bielsku-Białej.

Przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczegółowy sposób regulują procedurę powoływania tego organu. Art. 41e jednoznacznie określa, że Radę Działalności tworzy organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Gminnej określa w drodze uchwały organ stanowiący - w przypadku Miasta Bielsko-Biała jest nim Rada Miejska.

W związku z wpłynięciem wniosku o powołanie Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego Prezydent Miasta podjął decyzję o wszczęcie procedury utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o powołanie Rady Pożytku wycofany

 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada Prezydent Miasta przedłożył projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.,) daje w art. 41e możliwość - na wniosek organizacji pozarządowych - utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W związku ze złożeniem takiego wniosku przez organizacje i przychyleniem się do niego przez Prezydenta Miasta został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, która określiła tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. Projekt uchwały był efektem kilkumiesięcznych prac, w których uczestniczyli zarówno przedstawiciele bielskich organizacji pozarządowych, jak i Urzędu Miejskiego. Informacje na temat postępu prac nad powołaniem w naszym mieście Rady Pożytku na bieżąco umieszczane były na stronie Urzędu Miejskiego poświęconej organizacjom pozarządowym w zakładce "Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej".

Zgodnie z intencją Ustawodawcy Rada Działalności Pożytku jest organem konsultacyjnym
i opiniodawczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele organu stanowiącego i wykonawczego Gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej miało na celu przede wszystkim wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi. Zaproponowany w uchwale zróżnicowany skład Rady (3 przedstawicieli Prezydenta Miasta, 3 Rady Miejskiej, 6 wybranych w demokratycznych wyborach reprezentantów bielskiego sektora pozarządowego) umożliwiał prezentowanie różnych stanowisk i poglądów, co dawało szansę wypracowywania korzystnych rozwiązań dla tych wszystkich, którzy aktywnie prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Bielska-Białej.

Zdecydowana większość propozycji przedłożonych w toku prac przez organizacje została przyjęta, a sam projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym, które przeprowadzono w formie konsultacji internetowych (e-konsultacji) a także poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. W dniu 26 listopada br. Rada Miejska nie przychyliła się do propozycji Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Organizacji Pozarządowych, który zaproponował, aby zwiększyć liczebność Rady Pożytku do 15 osób, z tym, że liczba osób reprezentujących sektor pozarządowy wynosić miała zamiast 6 - 9 osób. Wobec tego faktu wnioskodawcy wycofali swój wniosek o powołanie Rady Pożytku, co w konsekwencji spowodowało wycofanie przez Prezydenta Miasta projektu uchwały.

 

 


 

 

 

 

Konsultacje uchwały zakończone

 

W dniu 30 września br. upłynął termin skladania uwag do projektu uchwały w sprawie "trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej”.

Serdecznie dziękujemy organizacjom pozarządowym, które włączyły się w proces konsultacji. Swoje uwagi do projektu uchwały zgłosiło 15 organizacji:

 • Stowarzyszenie Beskidzkich Ratowników
 • Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych im. S. Czerneleckiego w Bielsku-Białej
 • Fundacja Dziecięce Marzenia;
 • Fundacja Kultury „Kalejdoskop”
 • Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Bielsku-Białej
 • Fundacja Pozytywnych Zmian
 • Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku-Białej
 • Fundacja Dobry Czas
 • Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
 • Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
 • Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
 • Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej
 • Stowarzyszenie Sztuka Teatr
 • Stowarzyszenie „Bielskie Forum Oświatowe”
 • Stowarzyszenie Montaż

W związku z faktem, że wszystkie  propozycje są identyczne, przedstawiamy wnioski tylko jednej organizacji. Jednocześnie prezentujemy stanowisko Urzędu Miejskiego w sprawie złożonych propozycji.

 

 


 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Rady Pożytku w Bielsku-Białej

 

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu uchwały - na Państwa uwagi czekamy do dnia 30 września br.

 

Więcej informacji w załącznikach:

 

1.Komunikat Prezydenta Miasta

2. Projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

 

 

 


 

 

 

 

Trwają prace nad powołaniem Rady Pożytku

 

Trwają prace nad powołaniem Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  W siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej w dniu 27 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie, w którym  uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Zespół Negocjacyjny reprezentujący organizacje pozarządowe – sygnatariuszy powołania w naszym mieście Rady Pożytku.  W trakcie spotkania omówiono wstępne założenia projektu uchwały dotyczącej powołania Rady ze szczególnym uwzględnieniem propozycji bielskiego sektora pozarządowego. Efektem końcowym wspólnych prac będzie przygotowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielsko-Bialskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która zostanie poddana konsultacjom z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 


 

 

Propozycje bielskich organizacji pozarządowych dot. powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Przedstawiamy propozycje kilkudziesięciu bielskich organizacji  pozarządowych  w sprawie powołania bielskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które zostały złożone w dniu 14 maja br. w Urzędzie Miejskim.

 

Załączniki:

1. Dokument "Poprawki bielskich NGO do projektu uchwały w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego"

2. Zestawienie poprawek bielskich NGO wraz z uzasadnieniem.

 

 

 


 

 

 

 

W Bielsku-Białej powstaje Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

Bielskie organizacje pozarządowe złożyły u Prezydenta Miasta wniosek o utworzenie
w Bielsku-Białej nowego organu o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym, jakim jest Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Procedurę powoływania rady w szczegółowy sposób reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Radę może utworzyć organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli Prezydent Bielska–Białej, natomiast tryb powoływania jej członków oraz organizację i tryb działania określi w drodze uchwały organ stanowiący - Rada Miejska w Bielsku-Białej. W skład Rady Pożytku wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych. Prezydent Miasta przychylił się do wniosku kilkunastu organizacji  i rozpoczęto procedurę mającą na celu utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. W tej sprawie w siedzibie prowadzonego przez Urząd Miejski Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości odbyło się w dniu 28 marca br. pierwsze spotkanie informacyjne.
Na zaproszenie Urzędu Miejskiego odpowiedzieli przedstawiciele prawie 60-ciu bielskich organizacji pozarządowych. Podczas spotkania pracownicy Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprezentowali wstępną propozycję dotyczącą powołania w naszym mieście Rady Pożytku. Dyskusja obejmowała zagadnienia związane m.in. z liczebnością a także sposobem powoływania członków rady. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz bielskiego sektora pozarządowego zadeklarowali chęć prowadzenia dalszych prac nad utworzeniem bielskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Propozycja Urzedu Miejskiego dotycząca trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Bielsko-Bialskiej Rady Działalności Pożytku:

1. plik WORD

2. plik PDF

 

 

 


 

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne - powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Zapraszamy przedstawicieli bielskich organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne dotyczące powołania w Naszym Mieście Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 15.00 w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, Plac Opatrzności Bożej 18.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 22 marca br.

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
zapytajprezydenta - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
BUDZET
Budżet obywatelski
Wybory - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 „Płatności online” - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
SPM
Konsultacje społeczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
geoportal - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.