Wydziały - Biuro Zarządzania Energią
lokalizacja: Plac Ratuszowy 6 43-300 Bielsko-Biała 
godz. pracy: godziny pracy Urzędu Miejskiego 
telefon: 33/ 49 71 518 
fax: 33/ 49 71 708  
e-mail: pze@um.bielsko.pl
strona www: www.miastodobrejenergii.pl
link: druki i wnioski
ZAKRES ZADAŃ:
    Nadzór nad realizacją polityki energetycznej na obszarze gminy określonej w "Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"                                                
  Nadzór nad realizacją zadań wynikających z "Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe."
  Monitorowanie danych dla oceny realizacji Założeń do planu i Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe.
  Koordynacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej miasta.
 

Współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienie spójności pomiędzy planami rozwojowymi przedsiębiorstw energetycznych a Założeniami i Planem zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe.

  Opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
  Uzgadnianie rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych w trybie ustalania warunków zabudowy lub pozwoleń na budowę, w zakresie gospodarki energetycznej dla nowych inwestycji lub zmiany sposobu użytkowania obiektów.
  Opiniowanie - uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych dla nowych inwestycji i dla obiektów modernizowanych:
  uzgadnianie nośników energii do celów grzewczych dla nowych inwestycji,
  uzgadnianie nośników energii do celów grzewczych w istniejących budynkach w przypadku zmiany źródła ciepła.
  Opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych.
  Wykonywanie i zlecanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych.
  Opiniowanie lub przygotowywanie planów termomodernizacyjnych i uciepłownienia dla obiektów gminy Bielsko-Biała:
  Kontrola w miejskich obiektach publicznych eksploatacji i wykonywanego przez jednostki organizacyjne gminy nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.
  Uzgadnianie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych, w obiektach gminy.
  Udział w odbiorach robót modernizacyjnych i inwestycyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych.
  Prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej w obiektach gminnych:
  bieżący rejestr kosztów i wielkości energetycznych,
  weryfikacja ogólnych informacji o obiektach,
  Monitoring zużycia energii i poboru mocy w obiektach gminy.
  analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu,
 
analizowanie zapotrzebowania placówek gminnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zużycia, oraz usunięcia nieprawidłowości w systemie,
  analiza zużycia energii w placówkach gminnych,
 
monitorowanie budowlanych zmian termomodernizacyjnych i związanych z sieciami energetycznymi w miejskich obiektach publicznych,
  monitorowanie temperatur wewnętrznych w budynkach publicznych oraz temperatur zewnętrznych i innych parametrów komfortu energetycznego.
  Grupowy zakup energii dla budzyków miejskich w celu uzyskania najlepszej możliwej ceny.
  Prowadzenie programu wymiany starych kotłów w celu liwkidacji "niskiej emisji".
  Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej na użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców gminy.
 
świadczenie doradztwa energetycznego dla zarządzających placówkami miejskimi,
  stymulowanie działań energooszczędnościowych w placówkach miejskich
  propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy poprzez wdrażanie i propagowanie nowych sposobów oszczędności energii.
  Prowadzenie witryny internetowej Biura Zarządzania Energią:
 
prezentacja realizowanych projektów energooszczednych i związanychz odnawialnymi źródłami energii,,
  prezentacja uzyskiwanych oszczędności z tytułu zmniejszenia mocy zamówionych w obiektach,
  przedstawienie indywidualnych działań podjętych przez zarządzających obiektami, które przyczyniły się do realnego obniżenia kosztów związanych z wydatkami na media energetyczne,o przedstawienie zakresu i form współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi na terenie gminy,o promocja odnawialnych źródeł energii.
  Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią:
  Udział w programach z Funduszy Europejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oraz stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych na efektywne wykorzystanie energii w placówkach gminnych oraz edukacji młodzieży na temat energooszczędności,
 
Propagowanie pro-energetycznych i pro-ekologicznych zachowań wśród mieszkańców ,
  Propagowanie programów ekologicznych wśród dzieci i młodzieży bielskich szkół i przedszkoli (konkursy).
  Prowadzenie poradnictwa dla ludności w kierunku popularyzacji efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

 

ZESPOŁY/STANOWISKA:
 
  pokój telefon fax e-mail
 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Zarządzania Energią 

       
  Piotr Sołtysek  510       
Kancelaria         
  Sylwia Łachmaniuk / Agnieszka Szyma 510  33 49 71 518    pze@um.bielsko.pl 
Stanowisko do spraw efektywności energetycznej gminy         
  Katarzyna Kordas  510       
Stanowisko do spraw rozwoju rynku energii        
  Paweł Bosek 511       
Stanowisko do spraw eksploatacji urządzeń i instalacji cieplnych, gazowych oraz wodociągowo-kanalizacyjnych        
  Jerzy Tomczyk 511       
 
 

Stanowisko do spraw eksploatacji urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych

       
  Michał Lewandowski 511       
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót