Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Bielska-Białej

NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA  DLA  MIESZKAŃCÓW  BIELSKA-BIAŁEJ

 

W myśl ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
  o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależycie pobranego świadczenia (wymagane jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
 2. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wymagane jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
 3. kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego posiadający stosowne zaświadczenie (wymagane jest przedłożenie takiego zaświadczenia),
 4. osoby posiadający ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (wymagane jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego),
 5. osoby, które nie ukończyły 26 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 6. osoby, które ukończyły 65 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 7. ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych, które znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (wymagane jest złożenie oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
 8. kobiety w ciąży.

PUNKTY   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONE   PRZEZ
ŚLĄSKĄ   FUNDACJĘ   „BŁEKITNY   KRZYŻ”

 

I. punkt: Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 30 A

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  1500 - 1900

-          wtorki  1500 – 1900  W dniach 15.05. oraz 29.09.2018 r.dodatkowo po 2 godziny dużuru. W tych dniach punkt czynny w godszinach od 13.00 do 19.00. 

-          środy  830 - 1230  w dniach 09.05.2018 r. oraz 16.05.2018 r. dodatkowo po 4 godz. dyżuru - w tych dniach punkt czynny w godzinach od 8.30 do 16.30.

-          czwartki  830  - 1230

-          piątki  830 – 1230 w dniu 18.05.2018r. dodatkowo 3 godz. dyżuru - w tym dniu punkt czynny od 8.30 do 15.30.

 

II. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  800 - 1200

-          wtorki  1100 - 1500   W dniach 22.05. ora 29.05.2018r. dodatkowo po 2 godziny dyżuru. W tych dniach punkt czynny w godzinach od 9.00 - 15.00

-          środy  800 - 1200 W dniu 23.05.2018 r. dodatkowo 2 godziny dyżuru. W tym dniu punkt czynny w godzinach od 8.00 do 14.00

-          czwartki  800 - 1200 W dniu 07.06.2018 r. dodatkowo 2 godziny dyżuru. W tym dniu punkt czynny w godzinach 8.00 do 14.00

-          piątki  800 - 1200

III. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lompy 7.

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  900 - 1300 w dniu 07.05.2018r. dodatkowo 2 godz. dyżuru - w tym dniu punkt czynny od 9.00 do 15.00

-          wtorki  1400 - 1800 W dniu 08.05.18r. dodatkowe 6 godz. dyżuru- w tym dniu punkt czynny od 8.00 do 18.00                                      

-          środy  900 - 1300

-          czwartki  900 - 1300 w dniach 10.05. oraz 17.05.2018r. dodatkowo po 1 godz. dyżuru - w tych dniach punkt czynny od 8.00 do 13.00

-          piątki  1400 - 1800 w dniu 11.05.2018r. dodatkowo 2 godz. dyżuru - w tym dniu punkt czynny w godzinach od 12.00 do 18.00

 

IV. punkt:  Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18,  tel. 517-908-257

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  830 – 1230

-          wtorki  830 – 1230 w dniu 08.05.2018 r. dodatkowo 3 godz. dyżuru - w tym dniu punkt czynny w godzinach od 8.30 do 15.30

-          środy  830 – 1230

-          czwartki  1300 - 1700 w dniach 10.05. oraz 24.05.2018 r. dodatkowo po 3 godz. dyżuru - w tych dniach punkt czynny w godz. od 11.00 do 18.00. Ponadto w dniu 17.05.2018r. dodatkowe 2 godz. dyzuru - w tym dniu punkt czynny w godzinach od 13.00 do 19.00

-          piątki  830 – 1230 w dniu 11.05.2018r. dodatkowo 1 godz. dyżuru - w tym dniu punkt czynny w godzinach od 8.30 do 13.30

 

 

PUNKT   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONY   PRZEZ
RADCÓW   PRAWNYCH

 

 

Bielsko-Biała, ul.  1 Maja 17a, tel. 504-325-862

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  830 – 1230

-          wtorki  800 - 1200 w dniach 08.05,15.05, 22.05 oraz 29.05.2018 r, dodatkowo 1 godzina dyżuru.
W tych dniach punkt czynny w godzinach od 8.00 do 13.00

-          środy  1100 - 1500

-          czwartki  900 - 1300 w dniach 10.05.2018r., oraz 24.05.2018r. dodatkowo po 4 godziny dyżuru.
W tych dniach punkt czynny w godzinach od 7.30 do 15.30

-          piątki  800 - 1200

 

 

PUNKT   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONY   PRZEZ
ADWOKATÓW

 

Bielsko-Biała, ul. Bratków 16,  tel. 517-908-437

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  830 – 1230 

-         wtorki 1500 - 1900 w dniach 08.05 oraz 15.05.2018r. dodatkowo po 2 godziny dyżuru. W tych dniach punkt czynny w godz. 13.00 do 19.00

-          środy  830 – 1230

-          czwartki  830  - 1230 w dniu 10.05  dodatkowo 2 godziny dużuru, tym dniu punkt czynny w godz. 8.30 do 14.30. W dniach 17.05 oraz 24.05.2018 r. dodatkowo po 3 godz. dyżuru. W tych dniach punkt czynny w godzinach od  8.30 do 15.30

-          piątki  1500 -1900

 

 

PUNKT   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONY   WSPÓLNIE   PRZEZ
ADWOKATÓW   I   RADCÓW   PRAWNYCH

 

Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1 A, tel.511-436-382

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  1330 – 1730 (RP) w dniach 14.05. oraz 28.05.2018 r. dodatkowo po 4 godziny dyżuru. W tych dniach punkt dodatkowo czynny rano w godz.od 8.30 do 12.30. Nastepnie punkt czynny w godzinach  od 13.30 do 17.30. 

-          wtorki 830 – 1230 (radcowie prawni)

-          środy  830 – 1230 (radcowie prawni) 

-          czwartki  1300  - 1700 (adwokaci)

-          piątki  800 -1200 (adwokaci)

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
SPM
BUDZET
Budżet obywatelski
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

______