Stypendia w dziedzinie kultury i sztuki

STYPENDIA BIELSKA-BIAŁEJ W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że Komisja Stypendialna działająca przy Wydziale przyznała stypendia kwartalne miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki w edycji maj 2018 (od 1 lipca do 30 września 2018 roku)  w wysokości 2 758,00 zł (brutto) miesięcznie. Otrzymały je następujące osoby:

 ALEKSANDRA AMBROZIK

 

studentka roku dyplomowego Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Z zamiłowania twórca lalek i instruktor teatralny. Od najmłodszych lat związana z bielskim amatorskim ruchem teatralnym. Działała w kilku grupach teatralnych, z którymi zdobywała liczne nagrody. W 2015 roku stworzyła monodram „Elementy proste" wyreżyserowany przez Annę Maśkę, za który otrzymała Pierwszą Nagrodę „Sam na scenie" w Finale Turnieju Teatrów Jednego Aktora w ramach 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i możliwość prezentacji tego monodramu na 49. Międzynarodowych Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora.

Jako aktorka wzięła udział w spektaklach: „Podróż" w reżyserii Marty Rau w Teatrze Scena Dom Literatury w Warszawie (2016), „Nekroperformance" wyreżyserowanym przez Marcina Bartnikowskiego w warszawskim Teatrze Ochoty (2017), „Tu Tuwim" wystawionym w reżyserii Marii Żynel z aranżacją muzyczną Piotra Nazaruka w Teatrze Szkolnym im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku (2017).

Od 2016 roku realizuje się jako instruktor teatralny prowadząc warsztaty lalkowo-aktorskie dla młodzieży ze Szkoły Polskiej w Niewierzu na Litwie w 2016 roku oraz w 2018 dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku.

W 2017 roku doskonaliła swój warsztat konstruktorski w pracowni bielskiego Teatru Lalek Banialuka pod okiem Rafała Budnika oraz biorąc udział w mistrzowskich warsztatach Noriego Sawy pn. „Budowa i mechanizacja lalek bunraku" w Ramach Międzynarodowego Konwentu Lalkarzy „Wokół źródeł".

 

 

WERONIKA KASPRZYK

ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom zrealizowała w Pracowni Fotografii pod kierunkiem prof. Agaty Pankiewicz, aneks w Pracowni Obrazowania Cyfrowego u prof. Waldemara Węgrzyna w 2014 roku. W 2013 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2017 roku jest członkinią Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Zajmuje się projektowaniem graficznym ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji wizualnych. We wzornictwie ceni minimalizm, personalizację i ponadczasowy charakter. Rzemiosło artystyczne jest jej pasją.

Od 2011 roku zajmuje się realizacją wielkoformatowych malowideł naściennych oraz sztuką w przestrzeni miejskiej. Posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu murali artystycznych, społecznych oraz reklamowych w całej Polsce. Poszerza swoje zainteresowania dotyczące ręcznie malowanej typografii (signpaintingu), kaligrafii, złoceń oraz pinstripingu. Wzięła udział w warsztatach typograficznych/signpainterskich w Oslo – Letterheads 2017 Designers Meet Sign Painters, a w 2018 roku w warsztatach literniczych ze złoceń na szkle. Zajmuje się projektowaniem i ręcznym malowaniem szyldów oraz tablic informacyjno-reklamowych, restaurowaniem witryn i elewacji zakładów rzemieślniczych.

Wzięła udział w międzynarodowym projekcie „Dialogi z sąsiadami 3: Śladami wzornictwa ludowego na pograniczu polsko-białoruskim”. Uczestniczka wystaw zbiorowych w kraju i za granicą (Czechy, Niemcy, Macedonia, Węgry) oraz licznych targów sztuki. 

 

 

KAMILA DRABEK

absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej w klasie kontrabasu. Ukończyła studia I stopnia na Akademii Muzycznej w Krakowie. Dwa lata temu rozpoczęła studia magisterskie na Wydziale Instrumentalnym tej uczelni, w Katedrze Jazzu, Muzyki Współczesnej i Perkusji.

W latach 2013-2017 uczestniczyła w kolejnych edycjach Lotos Jazz Festiwal Bielska Zadymka Jazzowa, w ramach Sceny Promocji w Galerii Sfera, a w 2018 roku w ramach koncertu Gala Bielskiego Jazzu w klubie Klimat oraz Gala Jazzu Polskiego w Teatrze Polskim w Bielsku- Białej.

Wzięła udział w Koncercie Finałowym Jazz Camping Kalatówki 2017 z udziałem m.in. Zbigniewa Namysłowskiego, Jacka Kochana, Agnieszki Zaryan. W tym roku koncertowała z Zespołem O.N.E. Quintet w gdańskim klubie „Żak” podczas międzynarodowego Festiwalu Jazz Jantar.

Od 2014 roku regularnie koncertuje w krakowskich klubach muzycznych: Piec Art Acoustic Jazz Club, Chicago Jazz Club, Harris Piano Jazz Bar, Jazz Club u Muniaka z Kuba Banaszek Quarte czy My Deer Quartet. W tym roku występowała w klubie ElJazz w Bydgoszczy i podczas jam session w łódzkim klubie Kij.

W latach 2013–2015 uczestniczyła w warsztatach muzycznych International Summer Jazz Academy. Wzięła udział w Ogólnopolskich Warsztatach w Jaworkach w 2016 roku, International Jazz Platform w Łodzi w 2017 roku oraz w warsztatach organizowanych przez Akademię Muzyczną w Krakowie z udziałem m.in. Rafała Sarneckieho, Piotra Wojtasika, Chucka Israelsa, Jamiego Bauma.

W 2015 roku nagrała płytę „Paper Birds” z folkowo-jazzowym zespołem Vladimirska, a w 2016 płytę „Szlak” wraz z wywodzącym się z Bielska Białej zespołem „Identyczni”.

 

 

ALICJA WĄTOR

malarka i scenografka, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uzyskała dyplom z malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Jacka Waltosia oraz ze scenografii w pracowni prof. Małgorzaty Komorowskiej. W swojej twórczości zajmuje się malarstwem olejnym, akwarelą, rysunkiem oraz technikami mieszanymi.

Przygotowała kilka wystaw indywidualnych i wzięła udział w wielu wystawach zbiorowych. Uczestniczyła między innymi w wystawach: Mistrz i uczniowie - pracownia prof. Jacka Waltosia - ASP Kraków, Galeria POD - NAD, Tarnowskie Góry; Według Wyspiańskiego - prof. Andrzej Kreutz Majewski i jego studenci, Małe Sale Muzeum Teatralnego Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, 19. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2009, Galeria Sztuki w Legnicy; Szkoła rysunku Jacka Gaja w krakowskiej ASP, Łaźnia Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria.

W 2014 roku uczestniczyła w Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych oraz przygotowała indywidualną wystawę malarstwa i obiektów scenograficznych pod tytułem Przemiany prezentowaną w Galerii Akcent w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. W 2017 wzięła udział w wystawie poplenerowej w Miejskim Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

Jako scenograf współpracowała z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, gdzie wykonała między innymi scenografię do sztuki Z Twoją córką nigdy, a wspólnie z Witoldem Mazurkiewiczem oprawę plastyczną Makbeta.

Była instruktorką plastyki w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Prowadzi grupę malarską Pacykarki w Jaworzu, współpracuje z Fundacją ,,Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia’’ prowadząc warsztaty plastyczne dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 


REGULAMIN

§ 1.

Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki zwane dalej "stypendiami twórczymi" finansowane są ze środków budżetu Miasta Bielska-Białej na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 2.

1. Prezydent Miasta powołuje 6-osobową Komisję Stypendialną.
2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

a) Przedstawiciele różnych dziedzin sztuki,
b) Przewodniczący komisji Rady Miejskiej Bielska-Białej właściwej ds. kultury,
c) Wyznaczony przez Prezydenta Miasta pracownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Stypendialnej.
3. Prezydent Miasta może wyznaczyć inną osobę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Stypendialnej.
4. W przypadku rezygnacji członka Komisji Stypendialnej Prezydent Miasta powoła osobę zastępującą.
5. Sekretariat Komisji Stypendialnej mieści się w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1.

§ 3.

1. Stypendia twórcze przyznawane są indywidualnie za szczególne działania artystyczne na rzecz Bielska-Białej:

a) twórcom i artystom,
b) studentom artystycznych uczelni wyższych lub studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych

wyłącznie posiadającym stałe zameldowanie w Bielsku-Białej, nie pracującym etatowo lub takim, których zarobki nie przekroczyły minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium.
2. Osoby ubiegające się o stypendium zobowiązane są okazać dowód tożsamości potwierdzający ich zameldowanie.
3. Stypendia twórcze mogą zostać przyznane osobom nie zameldowanym na stałe w Bielsku-Białej jedynie w takim przypadku, gdy działają one na rzecz kultury Bielska-Białej.
4. Stypendia twórcze nie dotyczą dofinansowania edukacji indywidualnej osób pracujących etatowo, których zarobki przekraczają minimalne wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium, ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4.

Wnioski o przyznanie stypendiów twórczych mogą składać:

a) studenci artystycznych uczelni wyższych lub studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych,
b) zainteresowani twórcy i artyści,
c) stowarzyszenia zrzeszające twórców i artystów,
d) instytucje artystyczne zrzeszające twórców i artystów,
e) inne jednostki organizacyjne, których statutowy zakres merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki.

§ 5.

1. Wnioski o przyznanie stypendiów twórczych należy składać w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w dwóch terminach :

a) do 31 maja każdego roku,
b) do 30 listopada każdego roku.

2. Wniosek powinien zawierać:

a) dane osobowe wnioskodawcy,
b) udokumentowane dane o dorobku twórczym lub artystycznym oraz o szczególnych osiągnięciach w zakresie kultury i sztuki,
c) opinię opiekuna artystycznego (w przypadku studentów),
d) program stypendium obejmujący plan pracy w okresie pobierania stypendium
e) opinię jednej z instytucji wymienionych w § 4 lit. c), d) lub e),
f) jeżeli kandydat pobiera inne stypendium - informacje o tym stypendium, wysokości i okresie jego pobierania,
g) oświadczenie o dochodach za półrocze poprzedzające przyznanie stypendium twórczego, przy czym dochody wykazane w oświadczeniu nie mogą być rozdzielone na członków rodziny.

3. Wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia w przypadku:

a) złożenia go po terminie
b) braków formalnych.

§ 6.

1. Decyzje o przyznaniu stypendium twórczego podejmuje po rozpatrzeniu wniosków Komisja Stypendialna.
2. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 7.

Stypendium twórcze może być przyznawane w formie:

a) jednorazowej wypłaty,
b) wypłaty kwartalnej lub półrocznej.

§ 8.

1. Wysokość przyznanej jednorazowo kwoty stypendium twórczego nie może być mniejsza niż 100 % ani też większa niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z zyskiem w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wysokość przyznanej kwartalnej lub półrocznej kwoty stypendium twórczego (w przeliczeniu miesięcznym) nie może być mniejsza niż 50 % ani też większa niż 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z zyskiem w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium twórczego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 9.

1. Jeżeli otrzymujący stypendium twórcze nie realizuje programu stypendium jego wypłata może być wstrzymana.
2. O wstrzymanie wypłaty stypendium twórczego lub jego zwrot występuje Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej na wniosek Komisji Stypendialnej, a decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydent Miasta.

§ 10.

1. Stypendysta do 6 miesięcy od daty zakończenia pobierania stypendium twórczego zobowiązany jest złożyć dokumentację z realizacji programu stypendialnego.
2. Po złożeniu dokumentacji, o której mowa w pkt. 1 stypendysta ma obowiązek na żądanie Wydział Kultury i Sztuki nieodpłatnie prezentować efekty realizacji programu stypendium twórczego na miejskich imprezach kulturalnych.

§ 11.

Decyzje o przyznaniu stypendiów twórczych podaje się do publicznej wiadomości.

Pobierz wniosek
Pobierz oświadczenie


 
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
BUDZET
Budżet obywatelski
 „Płatności online”  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
SPM
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.