Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

pl_zporr.JPG
 DROGI
 „Przebudowa ulicy Olszówki – rozbudowa systemu dróg dojazdowych
do terenów rekreacyjnych Bielska-Białej”

Celem projektu było ułatwienie dostępu do terenów rekreacyjno-turystycznych w okolicach Szyndzielni w Bielsku-Białej.
     Okres realizacji: 15 czerwca 2005 r. – 28 październik 2005 r.
     Najważniejsze osiągnięte wskaźniki:
     - długość zmodernizowanej drogi – 0,65 km 
     - długość zmodernizowanych chodników – 0,65 km
     - nośność zmodernizowanej drogi – 80 kN/oś.
     - nośność zmodernizowanego mostu – 300 kN/oś.
Koszt projektu ogółem: 3 523 943,41 PLN, dofinansowanie z EFRR: 2 642 957,55 PLN.

„I etap przebudowy ulicy Armii Krajowej w Bielsku-Białej”
Cel projektu – zwiększenie dostępności do terenów turystyczno – wypoczynkowych w perspektywie zagospodarowania terenów zlokalizowanych w części rekreacyjnej Miasta Bielska-Białej, a zwłaszcza u podnóża Szyndzielni.
Okres realizacji: 8 września 2004 r. – 29 lipca 2005 r.
Najważniejsze osiągnięte wskaźniki:
- długość zmodernizowanej drogi – 1,75 km
- długość wybudowanych chodników – 2,60 km
- długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 1,75 km
Koszt projektu ogółem: 10 025 407,24 PLN w tym: EFRR 8 845 947,56PLN, budżet państwa 1 179 459,68 PLN

„Usprawnienie połączeń drogowych – modernizacja drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”

Celem realizacji inwestycji było zwiększenie dostępności do terenów turystyczno – wypoczynkowych w okolicach Bielska-Białej, usprawnienie ruchu w centrum miasta oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drodze.
Okres realizacji: 7 kwietnia 2006 r. – 16 maja 2008 r.
Najważniejsze osiągnięte wskaźniki:
- długość zmodernizowanej drogi – 6,65 km
- liczba zmodernizowanych obiektów mostowych/estakad/tuneli – 11
- długość zmodernizowanych chodników – 11,1 km
- długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych – 3,37 km
- nośność zmodernizowanego obiektu – 115 kN/oś
Koszt projektu ogółem: 19 456 029,46 PLN, dofinansowanie z EFRR: 11 526 075,00 PLN
STARÓWKA 
 
 „Nowa Starówka – Nowe Szanse. Rewitalizacja Bielskiej Starówki I etap”
Cel projektu: Bielska Starówka jako piękna, zadbana i atrakcyjna dzielnica miasta i regionu o wzrastającym potencjale gospodarczym, turystycznym  i kulturalnym. Powyższy cel ogólny realizowany był poprzez cel bezpośredni, tj. odnowienie techniczne i wizualne Starówki.
Okres realizacji: 14 czerwca 2005 r. – 31 października 2006 r.
Najważniejsze osiągnięte wskaźniki:
- długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją –  0,2 km
- powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego –  5 213 m²
Koszt projektu ogółem: 11 474 314,10 PLN, dofinansowanie z EFRR: 6 380 546,14 PLN, dofinansowanie z budżetu państwa: 850 739,48 PLN
    
TEATR 
 „Modernizacja i rewaloryzacja budynku głównego Teatru Polskiego  i Małej Sceny w Bielsku-Białej”
Cel projektu: przywrócenie pierwotnego stanu budynku Teatru Polskiego  i Małej Sceny oraz dostosowanie go do współczesnych wymogów. Funkcjonowanie zmodernizowanego Teatru Polskiego zwiększy atrakcyjność społeczną i gospodarczą Bielska-Białej dla mieszkańców, gości i inwestorów. Korzyści wynikające z realizacji inwestycji pozwolą na rozwój edukacji kulturalnej w mieście, która w perspektywie przyczyni się do pogłębienia rozwoju społecznego Miasta Bielska-Białej, skutkując dalszym wzrostem konkurencyjności kultury, sztuki i gospodarki Miasta oraz ugruntowaniem pozycji Bielska-Białej w regionie.
Okres realizacji: 30.11.2005 r. – 5.06.2008 r.
W ramach modernizacji i rewaloryzacji budynku Małej Sceny dokonano przekształcenia istniejącego obiektu stolarni teatralnej na scenę teatru studio, jako drugiej sceny teatralnej dla małych form scenicznych. W ramach modernizacji i rewaloryzacji Budynku Głównego wykonane zostały roboty budowlane, konserwatorskie, budowlano-konstrukcyjne i budowlano-instalacyjne.
Wykonano również prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem urządzeń mechaniki scenicznej.
Koszt projektu ogółem: 11 351 388,76 PLN, dofinansowanie z EFRR: 5 805 732,22 PLN.
   

 PROJEKTY STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW
 - „Stypendia dla potrzebujących pomocy studentów z Bielska-Białej”;
okres realizacji: – 01.10.2004 r. – 15.11.2005 r.; koszt projektu ogółem – 150 000,00 PLN, dofinansowanie z EFS: 112 500 PLN, budżet państwa: 37 500,00PLN; ze wsparcia skorzystało 99 studentów
- „Stypendia unijne dla studentów z Bielska-Białej”;
okres realizacji: 21.03.2006 r. – 31.10.2006 r.; koszt projektu ogółem – 112 500,00PLN, współfinansowanie z EFS: 77 658,75 PLN, budżet państwa: 28 125,00 PLN; wsparciem zostało objętych 150 studentów.
- „Stypendia unijne dla studentów z Bielska-Białej II”:
okres realizacji: 01.08.2006 r. – 30.04.2007 r.; koszt projektu ogółem: 152 500,00 PLN, współfinansowanie z EFS: 102 540,39 PLN, budżet państwa: 26 397,14 PLN; wsparciem objęto 200 studentów.
    Celem powyższych 3 projektów było ułatwienie dostępu do kształcenia  na poziomie wyższym dla studentów z Bielska-Białej, znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej oraz motywowanie ich do ukończenia studiów  i uzyskania wyższego wykształcenia.
PROJEKTY STYPENDIALNE DLA UCZNIÓW 

 - „Bielski program stypendialny na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych”; okres realizacji: 15.09.2004 r. – 15.11.2005 r.; koszt projektu ogółem – 1 692 530,00 PLN, dofinansowanie z EFS: 1 151 759,89 PLN,  z budżetu państwa: 540 770,11 PLN; ze wsparcia skorzystało 963 uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych
- „Bielski program stypendialny na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych” (edycja II) ; okres realizacji : 15.09.2005 r. – 31.10.2006 r.; koszt projektu ogółem – 1 416 108,99 PLN, dofinansowanie z EFS 963 656,50 PLN,  z budżetu państwa – 452 452,49 PLN; wsparciem objętych zostało 950 uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych.
- „Bielski program stypendialny na rzecz wyrównywania szans  edukacyjnych III” : okres realizacji – 15.09.2006 r. – 15.09.2007 r.; koszt projektu ogółem – 1 718 564,50 PLN, dofinansowanie z EFS 1 169 476,27 PLN, wkład budżetu państwa 549 088,23 PLN w ramach projektu wsparciem objęto 941 uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych.

    Celem powyższych 3 projektów było ułatwienie młodzieży z obszarów wiejskich dostępu do nauki na szczeblu ponadgimnazjalnym. Ww. projekty pozwoliły wielu uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, podjąć lub kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Bielska-Białej i tym samym uzyskać świadectwo dojrzałości.
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
SPM
BUDZET
Budżet obywatelski
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
1%
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

______