Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

pl_efrr2007.JPG

 

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Celem głównym priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy.

 

Projekt zrealizowany:

„Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”

 

Priorytet II. Społeczeństwo Infromacyjne

Celem priorytetu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie, poprzez zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu oraz wzrost liczby usług publicznych świadczonych droga elektroniczną.


Projekty zrealizowane:

„Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą
w Mieście Bielsko-Biał
a”

„Budowa Platformy Integracji Usług Publicznych”

„Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej”

„Zintegrowana Platforma obsługi Interesanta w Bielsku-Białej”

"Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej"

 

Priorytet III. Turystyka

Celem priorytetu jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu, który będzie realizowany poprzez:
- poprawę jakości infrastruktury turystycznej regionu,
- tworzenie i rozwój regionalnych  produktów turystycznych,
- zwiększenie dostępu do informacji turystycznej,
- wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.

 

Projekty zrealizowane:

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej

„Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – I etap”

„Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej”

„Bielsko-Biała - przeżyjesz dwa razy więcej! Kampania promocyjna miasta”

„Miejski System Informacji w Bielsku-Białej”

 

Priorytet V. Środowisko

Głównym celem Priorytetu V. Środowisko jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska.

Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez następujące cele szczegółowe: 
- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
- ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku, 
- poprawa jakości powietrza, 
- doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, 
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

Projekt zrealizowany:

„Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej  w Bielsku-Białej”

 

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast

Celem priorytetu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego, realizowany poprzez wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych oraz wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych.

 

Projekty zrealizowane:

„Budowa hali wielofunkcyjnej-sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej”

„Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej – etap II”

„Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej”

 

Priorytet VII. Transport

Celem priorytetu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego.

 


Projekty zrealizowane:

Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej

„Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap II i V”

„Budowa ul. Sarni Potok w Bielsku-Białej”

„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52  (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej”

"Przebudowa ulicy Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II"

"Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej"

"Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IB"

"Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego, poprawiających jakość transportu publicznego w Bielsku-Białej"

Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego

„Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej
od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka”

Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej – etap IVB1 i IVB2


 Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna

Celem priorytetu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy, który będzie realizowany poprzez:
- wzrost dostępności i poprawe warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym,
- wzrost i poprawa warunków kształcenia ustawicznego.

 

Projekty zrealizowane:

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej”

„Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego w Bielsku-Białej”- II etap      

 

Priorytet IX. Zdrowie i Rekreacja

Celem priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu.

 

Projekty zrealizowane:

„Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły  w Bielsku-Białej”Program Rozwoju Subregionu Południowego

Projekt kluczowy "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego"

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
SPM
BUDZET
Budżet obywatelski
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
1%
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

______